1. Úvod do detektivního pátrání
Další video
2. Pozorné čtení jako základ
zrušení
Sledovat později
Zhasnout
Více
Automatické přehrávání
1. Úvod do detektivního pátrání
8. 9. 2021
Sdílet